INFORMACE o postupu Českého telekomunikačního úřadu při změnách povinností uložených podle ustanovení § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikací

Pro naplnění zásady transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování Český telekomunikační úřad zveřejňuje informaci o postupu podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), při změně povinností uložených podniku s významnou tržní silou podle ustanovení § 51 odst. 3 Zákona na základě výsledku analýzy relevantního trhu.

ČTÚ čj. 46 570/2007-609
odbor analýz trhů

Top