Informace pro města a obce

Informace pro města a obce

Provozování nových mobilních rádiových sítí 5G v kmitočtovém pásmu 700 MHz, které bylo původně využíváno pro šíření terestrické televize, může v některých případech negativně ovlivnit příjem terestrické televize v určité lokalitě. V těchto případech je nutné provést nezbytná technická opatření přímo na přijímací anténě u diváka. Uvedený technický zásah zajistí příslušný operátor mobilní sítě na základě rozhodnutí ČTÚ. Pro zajištění větší informovanosti občanů o těchto skutečnostech včetně doporučení, jak v takové situaci postupovat, bude distribuován ČTÚ informační leták, který bude zasílán v krátkém předstihu před spuštěním vlastní základnové stanice v dané obci či městě na příslušný obecní úřad. Další informace o základnových stanicích a jejich umístění, které jsou provozovány ve zkušebním provozu lze také ověřit na webu ČTÚ-odkaz je uveden níže:

Informace o zkušebním provozu základnových stanic mobilních sítí 4G a 5G.

Top