OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu „Doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejnil dne 8. ledna 2010 dokument „Doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz“. Dokument je zpracován formou dotazníku, je určen podnikatelským subjektům v oblasti telekomunikací a široké veřejnosti a jeho cílem je získat dodatečné informace k využitelnosti pásma 2,6 GHz, které by umožnily přijetí relevantních závěrů k dalšímu postupu Úřadu v uvedeném pásmu. Získané informace Úřad využije i při formulaci dlouhodobých záměrů, týkajících se využití rádiového spektra pro širokopásmové aplikace.

Odpovědi na položené otázky by měly být stručné, zaměřené na obsah otázky a označené tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné s obsahem dotazníku.

Veřejná diskuse k dokumentu „Doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz“ není konzultací ve smyslu § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Obdržené příspěvky nebudou zveřejněny a informace uvedené v odpovědích na jednotlivé otázky nejsou pro Úřad závazné.

Odpovědi na položené otázky je možno zasílat elektronicky do 7. února 2010 na adresu: antousekk@ctu.cz nebo bednarikovam@ctu.cz. Písemně je možno odpovědi předat přímo podatelně Úřadu, nebo odeslat na doručovací adresu Úřadu.

Kontaktní osoba:
Ing. Karel Antoušek
Český telekomunikační úřad
tel:  +420 224 004 802
fax: +420 224 004 817
e-mail: antousekk@ctu.cz

ČTÚ čj. 118 183/2009-605
odbor mezinárodních vztahů

Top