Pevná služba

Seznam antén a zařízení pevné služby
pro účely podání žádosti o udělení individuálního oprávnění

Opatření obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ve znění změny opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, stanovuje povinnost uvést v žádosti o udělení individuálního oprávnění pevné služby údaje požadované v článku 2 odst. 2 písm. a) bod 13 až 20 a článku 2 odst. 2 písm. b) bod 16, a to v případě, pokud příslušná anténa nebo zařízení nejsou uvedeny v níže uvedených seznamech:

Top