Metodika koordinace pevných rádiových spojů P–P

ČTÚ je ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, pověřen prováděním kmitočtové koordinace. Cílem metodiky je popsat postup ČTÚ při provádění kmitočtové koordinace / výběru rádiového kmitočtu u pevných rádiových spojů typu bod–bod (P–P) v kmitočtových pásmech nad 1 GHz. Stanovení jasných postupů ČTÚ v rámci procesu kmitočtové koordinace vede k předvídatelnosti a přezkoumatelnosti rozhodnutí ČTÚ, které je výsledkem správního řízení ve věci žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Top