Využití radiového spektra / kmitočty

TIP: Informace o výběrových řízeních pro příděl rádiových kmitočtů jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce. Informace o provozu zařízení v tzv. „bezlicenčních“ pásmech jsou uvedeny ve všeobecných oprávněních.

Informace pro radioamatéry o aktuálním využívání úseku 3400–3410 MHz.

Od 1. 1. 2022 je nově osvobozeno od poplatků využívání rádiových kmitočtů lodními stanicemi používanými výhradně pro neziskovou sportovní a rekreační činnost. Více zde.

Top