Experimentální vysílání

V souladu s § 19b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“), může Český telekomunikační úřad udělit individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely. Experimentálním účelem se rozumí využívání rádiových kmitočtů pro výzkum, vývoj a provozní ověřování nových vysílacích zařízení, nebo ověřování a zjišťování fyzikálních vlastností šíření rádiových vln.
Informace o výsledcích využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely, které Český telekomunikační úřad obdrží od provozovatelů experimentálního vysílání, bude úřad zveřejňovat na těchto stránkách.

Mimo informace o výsledcích experimentálního vysílání realizovaného v souladu s § 19b zákona zde bude Český telekomunikační úřad zveřejňovat i zprávy a informace o výsledcích testovacích provozů realizovaných za účelem ověření elektromagnetické kompatibility (EMC) nových technologických zařízení a služeb případně dalších testech, na kterých se bude úřad aktivně podílet.

Top