Test EMC mezi systémy DVB-T a LTE 800 MHz

Informace o zahájení experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE v pásmu 800 MHz na příjem digitální televize a nabídka účasti pro potencionální zájemce

Po udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz ve vyhlášeném výběrovém řízení a po zahájení provozu základnových stanic systému LTE se předpokládala možnost vzniku rušení rádiového příjmu. Největší problémy se očekávaly při příjmu digitálních televizních signálů v V. TV pásmu (tj. do kmitočtu 790 MHz) provozem základnových stanic (eNodeB) mobilní širokopásmové sítě LTE (dále jen „BTS“) v pásmu 791–862 MHz.

Ze zkušeností s obdobnými problémy rušení TV příjmu signály BTS systémů CDMA a GSM se předpokládalo, že naprostá většina případů rušení bude způsobena velkou úrovní signálů vysílacích rádiových zařízení mobilních sítí, způsobující na vstupu přijímacího zařízení rušení vlivem nízkého odstupu C/I a blokováním (snížením citlivosti), tvorbou intermodulačních produktů a křížovou modulací.

Z důvodu zjištění rozsahu ověření postupu při lokalizaci rušení a zjišťování jeho příčin se Český telekomunikační úřad (díle jen „ČTÚ“) rozhodl realizovat experiment pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T ještě před zahájením rutinního provozu sítí LTE a nabídl účast v tomto experimentu i potenciálním zájemcům o využívání kmitočtů pro provozování sítí LTE, při splnění následujících technických podmínek:

  • zajištění BTS (eNodeB) LTE, přeladitelné v pásmu 800 MHz s parametry, splňujícími příslušné specifikace 3GPP a s možností nastavení (simulace) datové zátěže BTS,
  • dodržení hodnoty mimopásmového vysílání (OoB) u BTS podle požadavků, definovaných v textu vyhlášení výběrového řízení, bod 5.1.1,
  • zajištění antén, umožňujících spolu s BTS dosáhnout e.i.r.p. do 60 dBm/5MHz,
  • zajištění dálkového ovládání BTS (vf zapnuto / vypnuto),
  • zajištění oprávnění k využívání kmitočtů (individuální oprávnění k využívání kmitočtů pro experimentální účely, případně krátkodobé oprávnění k využívání kmitočtů).

Základní informace o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T jsou obsaženy v dokumentu níže, další podrobnosti, jako lokality a přesnější časové údaje, byly dohodnuty individuálně.

 

Top