Test DVB-T2

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zadal v rámci svých smluvních vztahů s Českým metrologickým institutem vypracování technické studie, týkající se digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. Pro možnost ověřování technických parametrů a vlastností systému DVB-T2 vydal tomuto subjektu individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na časově omezené období do konce roku 2011. Účelem tohoto vysílání je seznámení se se všemi technickými aspekty nového digitálního systému, ověření možných systémových parametrů a získání praktických zkušenosti s vysíláním v rámci rozsáhlých jednofrekvenčních vysílacích sítí.

Výsledky tohoto experimentu jsou pro ČTÚ nezbytné pro plánování kmitočtových přidělení pro vysílací sítě DVB-T2 i pro stanovení podmínek v rámci budoucích výběrových řízení pro udělení práv na realizaci vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2.

Vlastní test je plánován ve čtyřech etapách:

  1. prosinec 2010 – květen 2011 – testy jednoho vysílače, Praha město 25, ERP 5 kW;
  2. červen – červenec 2011 – testy přijímačů a STB;
  3. srpen – září 2011 – testy SFN sítí;
  4. do konce roku 2011 – reserva pro dodatečné testy.

V rámci celého období může dojít jak k časovým, tak technickým změnám plánu. Aktuální informace o průběhu testu bude ČTÚ na tomto místě zveřejňovat. Pro první etapu bude využito omezeného efektivního vyzářeného výkonu 5 kW. Předpokládaný rozsah pokrytí je možno nalézt zde.

Po krátké odmlce byl dne 13. ledna 2011 v odpoledních hodinách spuštěn vysílač Praha město na 25. kanále s ERP 5 kW určený pro ověřování technických podmínek vysílání v rámci testu DVB-T2. V současné době je tímto vysílačem šířen pouze program ČT1 v HDTV kvalitě.
Podrobnější údaje o technických parametrech vysílání zvolených pro tuto etapu testu je možné najít na webových stránkách Českých radiokomunikací.

Programová nabídka byla dne 14. 1.2011 rozšířena o program Nova HD a 19. 1. 2011 o program Prima HD.

Top