POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 25. srpna 2017

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost držitele poštovní licence za rok 2016

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu

  1. Vydání příležitostného poštovního aršíku „Ochrana přírody: Zoologické zahrady II.“
  2. Vydání příležitostné poštovní známky „Technické památky: Veřejné plynové osvětlení ulic – 170 let“
  3. Vydání příležitostné poštovní známky „Odbojová skupina Tři králové“
  4. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „Mauritius v Česku“
  5. Vydání příležitostné poštovní dopisnice „PRAGA PICCOLA“
  6. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „Pošta Partner“
  7. Vydání příležitostné poštovní známky „Spolek českých umělců grafiků Hollar – 100 let“
  8. Vydání příležitostné poštovní známky „200 let poštovní schránky“
Soubory ke stažení
Top