POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 16 z 12. prosince 2017

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Rozhodnutí o udělení poštovní licence
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-7 312/2014-606/CII.vyř. ze dne 5. 5. 2017 a čj. ČTÚ-35 513/2017-603 ze dne 8. 11. 2017 o sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem poštovní licence

Příloha:

  1. Obsahový rejstřík Poštovního věstníku 2017
Soubory ke stažení
Top