POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 16. dubna 2021

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

12.    Vydání příležitostné poštovní známky „EUROPA: OHROŽENÁ NÁRODNÍ DIVOKÁ ZVĚŘ – KOČKA DIVOKÁ“
13.    Vydání příležitostné poštovní známky „UNIKÁTNÍ SKALNÍ ÚTVARY“
14.    Vydání výplatní poštovní známky „TURISTICKÁ“

Soubory ke stažení
Top