POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 8. března 2022

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

8. Vyhlášení výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Soubory ke stažení
Top