POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 30. června 2017

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p. za rok 2016
  2. Vyhlášení výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období od 1.1.2018 – 31.12.2022
Soubory ke stažení
Top