POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 ze 6. září 2021

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Sdělení o vydání usnesení o zastavení řízení v části ze dne 26. 11. 2020 čj. ČTÚ-44 466/2019-606/XXVII.vyř., rozhodnutí ze dne 21. 12. 2020 čj. ČTÚ-44 466/2019-606/XXVIII.vyř., ve znění opravného rozhodnutí ze dne 15. 4. 2021 čj. ČTÚ-44 466/2019-606/XXIX.vyř., rozhodnutí o rozkladu ze dne 3. 6. 2021 čj. ČTÚ-8 313/2021-603 a rozhodnutí o rozkladu ze dne 24. 6. 2021 čj. ČTÚ-25 455/2021-603 ve sporu mezi držitelem poštovní licence a provozovatelem poštovních služeb.
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-44 467/2019-606/XXXIV.vyř. ze dne 21. 12. 2020, ve znění opravného rozhodnutí čj. ČTÚ-44 467/2019-606/XXXVIII.vyř. ze dne 21. 4. 2021 a rozhodnutí o rozkladu čj. ČTÚ-6 551/2021-603 ze dne 3. 6. 2021 ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem poštovní licence.
  3. Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost držitele poštovní licence za rok 2020

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

  1. Vydání příležitostného poštovního aršíku „OCHRANA PŘÍRODY: MILOVICE“
  2. Vydání příležitostného poštovního aršíku „DANTE ALIGHIERI“
  3. Vydání příležitostného poštovního aršíku „EXPO 2021 DUBAI“
  4. Vydání výplatního poštovního sešitku „MLÁĎATA: ŠTĚŇATA“
  5. Vydání příležitostné poštovní dopisnice „PRAGA PICCOLA 2021“
Soubory ke stažení
Top