Přehled požadavků na zařízení

U rádiových zařízení uváděných na trh v ČR a v zemích EU musí být splněny tyto administrativní požadavky:

  u každého výrobku Před uvedením na trh
na výrobku na obalu v průvodní dokumentaci

Značka CE

Číslo notifikované osoby za CE       

x1)

x3)

x1)

x3)

 

 

 
Identifikační znak (vykřičník v kroužku; podle nové směrnice piktogram knihy s vykřičníkem) x2) x2)    
Údaj o výrobci, údaj o dovozci x5)      
Označení typu x5)      
Číslo výrobní série nebo výrobní číslo x5)      
Údaj o kmitočtech, výkonu     x8)  
Prohlášení o shodě (kopie včetně podpisu toho, kdo prohlášení vystavil)     x4)  
Vyjádření o splnění základních požadavků v češtině     x1)  
Informace, ve kterých členských státech nelze zařízení používat volně   x6) x6)  
Návod k použití v češtině     x1)  
Oznámení Českému telekomunikačnímu úřadu       x7)

Legenda:

x1) u všech výrobků
x2) nevztahuje se na zařízení vysílající výhradně v režimu všeobecného oprávnění
x3) u výrobků, posuzovaných podle modulu H nařízení vlády
x4) u zahraničních výrobců v původním jazyce (angličtině); může být přiloženo i v elektronické formě nebo oznámením webové adresy, kde je prohlášení k dispozici
x5) u všech výrobků; není-li možné uvést na výrobku, může být i na obalu nebo v dokumentaci
x6) v případě, že použití není harmonizováno v celé EU
x7) nevztahuje se na zařízení vysílající výhradně v režimu všeobecného oprávnění; způsob registrace podle nové směrnice 2014/53/EU ještě není stanoven
x8) u vysílacích zařízení
Top