Všeobecná oprávnění

Poslední aktualizace provedena 15. 1. 2024.

Všeobecné oprávnění je opatření obecné povahy Úřadu, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací a na provozování přístrojů. Úřad je oprávněn vydat všeobecné oprávnění k zajišťování sítí elektronických komunikací a přiřazených prostředků, k poskytování služeb elektronických komunikací, k provozování přístrojů a k využívání rádiových kmitočtů, pro které není třeba udělit individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. (§ 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů [zákon o elektronických komunikacích], ve znění pozdějších předpisů.)

Všeobecná oprávnění k zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecná oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování přístrojů

Soubory ke stažení
Top