SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/04.2006-17, trh č. 1 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/04.2006-17, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby . Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 24. dubna 2006.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 13/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 25 201/2006-609
odbor analýz trhů

Top