SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/15/06.2006-23, trh č. 15 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/15/06.2006-23, trh č. 15 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejní v částce 18/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 36 876/2006-609
odbor analýz trhů

Top