SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/16/04.2006-20, trh č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/16/04.2006-20, trh č. 16 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích . Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 24. dubna 2006.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 13/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

25 135/2006-609
odbor analýz trhů

Top