SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/9/04.2006-19, trh č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/9/04.2006-19, trh č. 9 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. Opatření obecné povahy nabývá dnem 24. dubna 2006 .

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 13/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 25 134/2006-609
odbor analýz trhů

Top