SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/3/12.2008-15 ve věci zrušení povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/3/04.2006-14

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/3/10.2008-12 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/3/12.2008-15, kterým se zrušuje povinnost uložená na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/3/04.2006-14 společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, na relevantním trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 30. 12. 2008.

ČTÚ čj. 84 232/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top