SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/5/04.2009-8 ve věci zrušení povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/5/10.2006-66

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/5/01.2009-3 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/5/04.2009-8, kterým se zrušuje povinnost uložená na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/5/10.2006-66 společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, na relevantním trhu č. 5 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 4. 5. 2009.

ČTÚ čj. 5 328/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top