SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 - Minimální soubor pronajatých okruhů

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/08.2006-29 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67, kterým se ukládají společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, povinnosti na relevantním trhu č. 7 – Minimální soubor pronajatých okruhů.

ČTÚ čj. 39 465/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Rozhodnutí doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 4. 12. 2006.

Top