SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1/06.2010-74 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/1/02.2010-5 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/1/06.2010-74, kterým se stanoví společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 30. 6. 2010.

ČTÚ čj. 29 852/2010-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Top