SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/04.2006-3 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/3/03.2006-15 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/3/04.2006-3, kterým se stanovuje společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“.

ČTÚ čj. 10 649/2006-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Top