SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/4/09.2006-59 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 – Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/4/08.2006-26 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/4/09.2006-59, kterým se stanovuje společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“.

ČTÚ čj. 32 827/2006-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 12. 9. 2006.

Top