SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/7/05.2009-9 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 (bývalý) – Minimální soubor pronajatých okruhů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/02.2009-5, vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/7/05.2009-9, kterým ruší stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Minimální soubor pronajatých okruhů“.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 22. 5. 2009.

ČTÚ čj. 10 202/2009-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Top