SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. 29 432/2007-610/IX. vyř. ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění metalického účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že dne 19. února 2009 nabylo právní moci rozhodnutí čj. 29 432/2007-610/IX. vyř. podle § 82 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím došlo ke změně v referenční nabídce zpřístupnění metalického účastnického vedení a referenční nabídce služeb kolokace.

ČTÚ čj. 29 432/2007-610/X. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top