SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. 41 326/2006-610/III. vyř. ve věci zrušení povinností držitele licence s výrazným podílem na trhu

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 a 137 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýz relevantních trhů vydaných opatřeními obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/08.2006-29, č. A/13/08.2006-30 a č. A/14/08.2006-31, Rada Úřadu vydala rozhodnutí čj. 41 326/2006-610/III. vyř., kterým se ruší společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 30 Praha 3, IČ: 26705036, povinnosti na relevantním trhu č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů, trhu č. 13 – velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací a trhu č. 14 – velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací.

ČTÚ čj. 41 326/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Rozhodnutí doručeno společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. dne 26.10.2006.

Top