SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/16/04.2006-24 ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 51 odst. 3 písm. g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/16/04.2006-20 Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala rozhodnutí o ceně č. CEN/16/04.2006-24, kterým se ukládají povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ , a to společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001.

ČTÚ čj. 15 892/2006-611/V.vyř.
odbor ekonomické regulace

Top