SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně ve věci zrušení cenového rozhodnutí č. 03/PROP/2004 ze dne 1. dubna 2004 a jeho dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2005

Český telekomunikační úřad sděluje, že Rada Českého telekomunikačního úřadu podle § 142 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona o elektronických komunikacích, vydala v řízení zahájeném z moci úřední s účastníky řízení se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, se společností Contactel s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, se společností Czech On Line, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8/3153, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, se společností TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IČ: 64788610, se společností GTS NOVERA a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, se společností NEXTRA Czech Republic s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, se společností RADIOKOMUNIKACE a.s. (dříve JTR Management a.s.), se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036, rozhodnutí o ceně ve věci zrušení cenového rozhodnutí č. 03/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální měsíční ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám s využitím technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) v přístupové síti, ze dne 1. dubna 2004 a jeho dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2005.

ČTÚ čj. 39 557/2005-611/VI.vyř.
odbor ekonomické regulace

Top