SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti

Český telekomunikační úřad sděluje, že po ukončení veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „Zákon“), zveřejnil podle § 51 odst. 2 Zákona výsledek analýzy se zapracovanými připomínkami z veřejné konzultace včetně stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Části textu, které jsou učiněny nečitelnými, obsahují údaje, které byly označeny za obchodní tajemství.

ČTÚ čj. 31 231/2006-609/II. vyř.
odbor analýz trhů

Návrh opatření obecné povahy analýza trhu č. A/10/XX.2006-Y

Stanovisko ÚOHS

Top