SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 17 - velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích

Český telekomunikační úřad sděluje, že po ukončení veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „Zákon“), zveřejnil podle § 51 odst. 2 Zákona výsledek analýzy se zapracovanými připomínkami z veřejné konzultace včetně stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ČTÚ čj. 32 806/2006-609/II. vyř.
odbor analýz trhů

Návrh opatření obecné povahy analýza trhu č. A/17/XX.2006-Y

Stanovisko ÚOHS

Top