SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, byla uplatněna jedna připomínka podaná v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě (dále jen „Pravidla“).

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání obdržené připomínky jsou uvedeny na diskusním místě.

čj. ČTÚ-70 774/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top