SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016­-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Diskuse nad rámec těchto připomínek je uvedena na diskusním místě zde.

čj. ČTÚ-55 689/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

 

Top