SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz bývalých relevantních trhů č. 3, 4, 5

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že zahájil provádění analýz bývalých relevantních trhů č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby, č. 4 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby a č. 5 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby, v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Analýzu bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby zahájil Úřad zveřejněním návrhu analýzy ke konzultaci.

ČTÚ čj. 17 829/2008-609
odbor analýz trhů

Top