SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 2

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zahájil provádění analýzy relevantního trhu č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě, v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

čj. ČTÚ-88 628/2012-609
odbor analýz trhů

Top