SDĚLENÍ o zveřejnění nákladového modelu LRIC využívaného podle článku 4, písmene d) opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

Top