Studie ke spektru

Studie ČTÚ k pásmu 6425-7125 MHz

Úřad níže zveřejňuje studii k proveditelnosti k udělení celoplošných práv pro IMT/5G v pásmu 6425-7125 MHz (Upper-6 GHz) při zohlednění národních podmínek. Studie zkoumá podmínky implementace IMT/5G pro případ, že by byl přijat závazný evropský harmonizační předpis k pásmu Upper-6 GHz pro aplikace IMT/5G. Analyzovány byly různé scénáře uvolnění pásma od stávajících uživatelů v pevné radiokomunikační službě s přihlédnutím k technickým, časovým, ekonomickým a právním aspektům. Studie vychází z informací dostupných v květnu 2023.

Top