TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ opět urychlil rozhodování sporů o nezaplacené faktury

Praha, 5. ledna 2016 – Počet nerozhodnutých sporů o peněžitá plnění dlouhodobě klesá. Českému telekomunikačnímu úřadu se tak daří postupně snižovat zátěž historicky pramenící z dřívějšího zastaveného převodu této agendy na obecné soudy. V roce 2015 ČTÚ rozhodl 162 tisíce sporů o nezaplacené faktury, což je třikrát víc, než kolik nových návrhů od operátorů v loňském roce obdržel. Měsíčně tak každý referent, který se věnuje této agendě, rozhodne v průměru 61 věcí.

K 1. lednu 2016 úřad eviduje předběžně 115 tisíc nerozhodnutých návrhů. O rok dříve to přitom bylo 277 tisíc sporů. Operátoři loni uplatnili 56 tisíc nových návrhů. Údaje za rok 2015 budou zpřesněny ve výroční zprávě.

Zdaleka ne všechny případy jsou tzv. nesporné, kdy pohledávku v dané výši účastník nepopírá. Operátoři stále častěji protiprávně uplatňují smluvní pokuty a obdobná příslušenství pohledávek, u kterých ČTÚ musí zkoumat, zda a případně v jaké výši na ně podnikatel má nárok. V těchto případech chráníme zákazníka před situací, kdy po něm operátor bezdůvodně vymáhá plnění, na které právo nemá.

Soubory ke stažení
Top