TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2015

Praha, 14. srpna 2015 – Společnost UPC neuspěla se správní žalobou proti pravomocnému rozhodnutí ČTÚ o uložení pokuty 1 milion korun za nesplnění informační povinnosti. Případu se věnuje dnes vydaná červencová monitorovací zpráva ČTÚ. UPC v květnu 2012 zvýšilo cenu za používání modemu, začalo požadovat platbu za využití set-top-boxu a zdražilo měsíční cenu za poskytování internetu, aniž by své zákazníky informovalo o jejich právu ukončit smlouvu bez sankce ke dni nabytí účinnosti této změny.

Správní soud odmítl argumentaci operátora, že nejde o zhoršení postavení účastníka, pokud ten (při zachování poměru cena/výkon) dostává několikrát vyšší rychlost připojení za nižší cenu. Podle rozsudku nelze automaticky předpokládat, že všichni zákazníci preferují rychlost nad jeho cenou. Soud tak potvrdil právní závěry úřadu i výši pokuty.

V červenci ČTÚ zahájil kontrolu týkající se procesu migrace zákazníků mezi poskytovateli služby xDSL. Kontrola v sídle společnosti O2 a vybraných 15 značkových prodejnách se zaměřila především na délku procesu převedení služby xDSL od O2 k jiným poskytovatelům. Kontrolu úřad dokončí v srpnu.

Monitorovací zpráva také přináší výsledky studie mezinárodního srovnání pokrytí domácností mobilním signálem LTE v zemích Evropské unie. Podle nich se Česká republika dostala za minulý rok na jednu z předních příček. Na sklonku roku bylo mobilním broadbandem (4G) pokryto téměř 92 % domácností. Evropský průměr se pohyboval pod hranicí 80 %.

Červencová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. srpna 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2015

Soubory ke stažení
tz5114082015.pdf(135.87 KB)
Top