TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2013

Praha, 13. prosince 2013 – Přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací a pravidelné shrnutí měsíční činnosti Českého telekomunikačního úřadu přináší dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva za listopad 2013. Zmiňuje skončenou aukční fázi dražby kmitočtů pro LTE sítě, nově přijatá pravidla pro vedení veřejných konzultací na diskusním místě i problematiku cenových kalkulaček.

Zpráva přináší statistiku kontrolní a rozhodovací činnosti úřadu. V listopadu ČTÚ zahájil 8947 správních řízení a vydal 7346 rozhodnutí ve věci.

Na konci listopadu úřad dokončil správní řízení vedené s Českou poštou, s.p., ve věci porušení povinnosti oznámit ČTÚ zvýšení cen základních služeb alespoň ve lhůtě 90 dnů před dnem, od kterého hodlá zvýšit ceny těchto služeb. K navýšení cen některých základních poštovních služeb přistoupila Česká pošta k 1. srpnu, aniž o tom ČTÚ v zákonem požadované lhůtě informovala. Úřad zatím nepravomocně uložil České poště pokutu ve výši 1,5 mil. Kč.

Měsíční monitorovací zpráva se také podrobně věnuje statistice stížností účastníků a uživatelů za 3. čtvrtletí. Nikoliv nepodstatnou část z hlediska počtu dotazů a stížností tvoří problematika přenositelnosti čísel, kde od 1. 9. 2013 nabyla účinnosti novela opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12. Je zřejmé, že spotřebitelé nedostatečně rozlišují mezi nově stanovenou lhůtou čtyř dnů pro přenos čísla a vypořádáním (ukončením) smluvního vztahu s opouštěným poskytovatelem služeb, který vyplývá ze smluvních podmínek toho kterého poskytovatele.

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. prosince 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2013

Soubory ke stažení
tz9313122013.pdf(136.21 KB)
Top