TISKOVÁ ZPRÁVA: Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2015

Praha, 15. ledna 2016 – Odmítne-li zákazník převzít modem, o jehož výměnu sám předtím požádá, připraví se tím o možnost úspěšně reklamovat nefunkční službu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ v námitkovém řízení proti způsobu vyřízení reklamace, o kterém informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva. Ve sporu si zákazník s operátorem sjednal výměnu nefunkčního modemu. Zaslaný přístroj si ale nepřevzal. ČTÚ proto dospěl k závěru, že si tím zákazník za nefunkčnost služby mohl sám a námitku jako nedůvodnou zamítl.

Monitorovací zpráva dále informuje o rozsudku Městského soudu v Praze, který ve všech žalobních bodech zamítl žalobu operátora Vodafone z ledna 2013 proti rozhodnutí o ceně na velkoobchodním trhu ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích. V obdobné věci stejný soud řeší i žaloby společností O2 a T-Mobile. O nich ale zatím nerozhodl.

Závěr loňského roku přinesl celou řadu legislativních změn. Zpráva uvádí do souvislostí přehled novel se vztahem k působnosti ČTÚ. Zmiňuje se rovněž o aktivitě úřadu v rámci působnosti k ochraně spotřebitele, kdy ČTÚ přistoupil ke zhodnocení vybraných oblastí obsažených ve smlouvách poskytovatelů služeb podle toho, jak jsou vnímána účastníky. Závěry analýzy férových a neférových ustanovení shrnul ve spotřebitelském semaforu.

Příloha monitorovací zprávy se rozsáhle věnuje světové radiokomunikační konferenci WRC-15.

Prosincová měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top