TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2015

Praha, 13. listopadu 2015 – Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu společnosti Air Telecom s jejím klientem, o kterém informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva ČTÚ. Úřad v rozhodnutí poukázal na to, že finanční vyrovnání za předčasné ukončení smlouvy je svou povahou a důležitostí srovnatelné s institutem smluvní pokuty, a dopadá proto na něj nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11.

Podle rozhodnutí text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Například smluvní ujednání musejí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru. Uvedená zásada poctivosti dopadá i na aplikaci všeobecných obchodních podmínek.

V posuzovaném případě operátor začlenil ustanovení o finančním vyrovnání do poloviny těžko čitelného dokumentu, psaného ve dvou sloupcích miniaturním písmem, pod článek 7 „Platnost, účinnost a ukončení Smlouvy“. ČTÚ dospěl k závěru, že zde došlo k ukázkovému případu, o kterém pojednává i citovaný nález Ústavního soudu, a sice že si Air Telecom nepočínal v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu.

Zpráva se dále věnuje i schválenému nařízení Evropského parlamentu, které upravuje problematiku roamingu a síťové neutrality (přístupu k otevřenému Internetu).

Příloha říjnové monitorovací zprávy se věnuje stížnostem a dotazům, se kterými se na ČTÚ lidé ve 3. čtvrtletí obraceli. Nejčastěji se stížnosti týkaly podmínek ukončování smluv, tedy délku uplatňované výpovědní doby, nedodržení lhůty pro přenesení čísla a možnosti poskytovatele jednostranně změnit smlouvu.

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

 

Praha 13. listopadu 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2015

 

Soubory ke stažení
Top