TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2015

Praha, 16. října 2015 – Operátor po platném uzavření smlouvy není oprávněn tento dvoustranný právní úkon stornovat, tedy jej jednostranně zrušit. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu společnosti O2 Czech Republic a.s. s jejím zákazníkem, o kterém informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva ČTÚ.

Smlouva byla uzavřena v září loňského roku a operátor ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy nesdělil zákazníkovi důvody jejího případného odmítnutí. Podle všeobecných obchodních podmínek tak smlouva nabyla účinnosti a O2 stíhala povinnost službu zřídit. Teprve v rámci podaného rozkladu se společnost bránila tvrzením, že v nemovitosti zákazníka není zřízen koncový bod pevné sítě a pro zřízení služby je proto nutná investiční akce, jejíž předběžné náklady operátor odhadnul na cca 79 tisíc korun. ČTÚ ve sporu rozhodl ve prospěch klienta, když konstatoval, že operátor porušil svou povinnost, k níž se smlouvou zavázal, a O2 uložil povinnost objednané služby zřídit a začít poskytovat.

Monitorovací zpráva se dále vrací k rozhodnutí o udělení pokuty 1 milion korun společnosti Vodafone za správní delikt agresivní obchodní praktiky, kterého se operátor dopustil automatickou aktivací služby „Data nad rámec balíčku“. Rozhodnutí nabylo právní moci 23. 9. 2015. Vodafone musí do 60 dnů nezákonná ustanovení ze všech svých smluv odstranit. Vodafone využil práva mimořádného opravného prostředku. Podaná správní žaloba však nemá odkladný účinek.

V příloze zpráva rozebírá iniciativu Evropské komise směřující k revizi regulačního rámce pro elektronické komunikace. Na dané téma minulý týden ČTÚ uspořádal workshop. Konzultace Evropské komise trvá do 7. prosince.

Zářijová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. října 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2015

 

Soubory ke stažení
Top