TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 10/2017

Praha, 18. října 2017 – Pokud zaměstnanec pošty uzná nárok odesílatele na náhradu škody za poškozený balík, pak toto jednání podnik zavazuje i tehdy, když tím dotyčný zaměstnanec překročil pravomoc stanovenou interním předpisem. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu České pošty a jejího klienta. Pošta při přepravě poškodila doporučený balíček, jehož obsahem byl smotaný papírový plakát hokejisty. Při reklamaci napřed požadovanou náhradu škody písemně uznala. Následně ale reklamaci zamítla s tvrzením, že pracovník za přepážkou nebyl oprávněn o náhradě rozhodovat.

Pošta se bránila i tomu, že by měla platit plnou náhradu za poničený plakát. Argumentovala tím, že pomačkání nebo vzniklé přehyby lze odstranit přežehlením nebo zatížením těžkým předmětem. ČTÚ v námitkovém řízení tyto argumenty odmítl. Uzavřel, že poškození zásilky je nevratnou estetickou změnou. K tvrzení, že prohlášení o poškození zásilky je chybně vyplněné, když o náhradě rozhoduje regionálně příslušná organizační jednotka a ne reklamační pošta, ČTÚ odkázal na § 431 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení je pro podnikatele právní jednání jeho zástupce závazné i tehdy, když jím překročí své zástupčí oprávnění. Prohlášení, podepsané zaměstnancem pošty, i když k tomu podle interních předpisů pošty nebyl oprávněn, tak podnik zavazuje.

Monitorovací zpráva dále informuje o úpravách všeobecných podmínek, ke kterým tři síťoví operátoři přistoupili v reakci na novelu zákona o elektronických komunikacích, účinnou od září. Novela zkrátila maximální délku výpovědních lhůt na nejvýše 30 dnů a změnila pravidla pro prodlužování smluv na dobu určitou. Nově k tomu, aby taková smlouva mohla být platně prodloužena, musí mít operátor udělený souhlas zákazníka.

Zpráva upozorňuje i na problematiku smluvních pokut. Ve smlouvách uzavíraných se spotřebiteli musí být ujednání týkající se smluvních pokut přímo součástí těla smlouvy (listiny, k níž spotřebitel připojuje svůj podpis). Jinak jsou sjednány neplatně. Vyplývá to i z nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11. Někteří poskytovatelé však ve svých všeobecných podmínkách tento nález nezohledňují a ustanovení o smluvní pokutě mají zapracováno do všeobecných podmínek. V takových případech, pokud dojde na spor o peněžité plnění, ČTÚ nárok na smluvní pokutu poskytovatelům nepřiznává.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top