TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 9/2018

Praha, 13. září 2018 – Operátor by měl ve vlastním zájmu kontrolovat databázi neplatných dokladů. Jestliže uzavře smlouvu na základě zneužitého občanského průkazu, potom původní držitel takového dokladu totožnosti není účastníkem smluvního vztahu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ, o kterém informuje dnes vydaná Monitorovací zpráva.

V případě, že ztrátu dokladu občan řádně nahlásí, je tím chráněn před možným zneužitím průkazu. Naopak operátor v případném sporu nese důkazní břemeno k prokázání toho, s kým skutečně smlouvu uzavřel a komu službu poskytl. V konkrétním případě proto ČTÚ nevyhověl nároku operátora T-Mobile na zaplacení 37.203 korun po muži, který ztrátu dokladu nahlásil předtím, než jej někdo jiný zneužil pro uzavření smlouvy s operátorem.

Monitorovací zpráva dále vybízí k obezřetnosti v případě podezřele výhodných nabídek tarifů na webu. ČTÚ zaznamenal existenci takových nabídek za nápadně výhodnější cenu nebo vstřícnější nastavení jednotlivých služeb v balíčku. Tyto stránky ale neobsahují žádný návrh smlouvy, žádné označení poskytovatele služeb elektronických komunikací a kromě telefonního čísla zpravidla neuvádějí ani fungující kontakt. ČTÚ doporučuje vždy trvat na poskytnutí kompletního návrhu smlouvy a sdělení, kdo je skutečným poskytovatelem služby. Jinak se lidé vystavují riziku, že jim nemusí být zaručena všechna práva, která jim podle zákona o ochraně spotřebitele a zákona o elektronických komunikací náležejí.

Česká pošta žádá o úhradu čistých nákladů za rok 2017 v maximální možné výši 500 mil. Kč. Celkové čisté náklady přitom pošta vyčíslila ve výši 2,142 mld. Kč. Monitorovací zpráva informuje o zahájeném správním řízení, ve kterém bude ČTÚ ověřovat správnost a úplnost všech předložených podkladů a soulad výpočtu s právními předpisy.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top