TISKOVÁ ZPRÁVA Probíhá veřejná konzultace k přeshraničnímu doručování

Praha, 16. června 2015 – Zlepšit přeshraniční nakupování v Evropě si klade za cíl iniciativa Evropské komise, která v květnu zahájila veřejnou konzultaci k problematice přeshraničního doručování balíků. Zapojit se může každý prostřednictvím on-line dotazníku ve verzi pro obecnou veřejnost (malé a střední podniky, státní správa, zájmové či neziskové organizace svazy průmyslu či jednotliví spotřebitelé) a verzi pro operátory doručující balíky.

Formuláře jsou dostupné v anglickém, francouzském, německém, italském, polském a španělském překladu na webu Evropské komise. Vyplnit je ale lze v jakémkoliv úředním jazyce EU, tedy i v češtině. Nejzazší termín pro zapojení se do veřejné konzultace je 29. července 2015.

Doručování představuje jednu z hlavních priorit pro rozvoj digitálního jednotného trhu (digital single market) v rámci Evropské unie a podporu elektronického obchodu. Přeshraničnímu obchodování se přitom v EU věnuje méně než desetina malých a středních podniků. Pro celé dvě třetiny těchto společností jsou překážkou při vstupu na zahraniční trhy příliš vysoké náklady na doručování zásilek. Obě strany elektronického nakupování se přitom shodují, že právě vysoké ceny, nedostatek informací o zboží během dodávání balíků, dlouhý čas doručení a nedostatek důvěry ve spolehlivost doručení a možnost navrácení zboží jsou hlavními důvody omezené ochoty obchodovat přes hranice.

Český telekomunikační úřad se připojuje k výzvě Evropské komise adresované všem zainteresovaným subjektům, které mohou svůj pohled na danou problematiku ve veřejné konzultaci uplatnit. Bližší informace lze nalézt i na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. června 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2015

Soubory ke stažení
tz4016062015.pdf(137.24 KB)
Top