TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 20. týdnu 2015

Praha, 15. května 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 6 (Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity) v Segmentu A, který zahrnuje velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí nepřevyšující 2 Mbit/s (2048 kbit/s) bez ohledu na použité přenosové prostředky signálu.

Analýzou trhu č. 6 ČTÚ zjistil, že Segment A není efektivně konkurenčním trhem a působí na něm podnik s významnou tržní silou. Segment B (okruhy s rychlostí nad 2048 kbit/s) podle závěrů analýzy efektivně konkurenčním trhem je a nepůsobí na něm podnik s významnou tržní silou.

Rada ČTÚ dále přijala informaci o stížnostech účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za I. čtvrtletí 2015. Oproti předchozímu období (IV. Q 2014) úřad evidoval o 149 stížností více (nárůst o téměř 27 %). Šlo nejčastěji o stížnosti v souvislosti s oznámenými změnami obchodních podmínek společností O2, Vodafone, UPC a M7 Group.

Mírně narostl i počet stížností, které ČTÚ není oprávněn řešit. Jejich předmětem byly služby třetích stran −; tzv. Premium SMS a audiotexové služby, dále pak stížnosti dotýkající se problematiky ochrany spotřebitele ve věcech, kdy podnikatel není poskytovatelem služby elektronických komunikací. Detailní statistiku stížností ČTÚ uvádí v dubnové měsíční monitorovací zprávě.

Právě tuto monitorovací zprávu Rada ČTÚ rovněž projednala a souhlasila s jejím zveřejněním.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. května 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2015

Soubory ke stažení
tz3215052015.pdf(137.64 KB)
Top